Invitation

14. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

14.süne eriştirme mutluluğunu yaşadığımız ve ülkemizin uzun soluklu kongrelerinden olan ulaştırma kongresi tektir.

Ulaştırma kongrelerinde ulaştırma alanındaki gelişmelere ve yeniliklere, önemli araştırmaların sonuçlarına ve ülkemizin ulaştırma sorunlarına bilimsel çözüm önerilerine yer verilmektedir. Bilim insanları ile uzmanların, yerel yönetimlerin, kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların ilgisi ile kongremiz gelenekselleşmiştir.

13. Ulaştırma Kongresi’nin düzenlendiği 2019 yılından bugüne hem dünyada hem de ülkemizde çok şey değişti. Salgın bu döneme damgasını vurdu. Uluslararası ilişkilerde silahlı çatışmaya varan gerginlikler ve buna bağlı ağır enerji sorunları yaşanıyor. İklim krizi ise can yakıcı belirtileriyle sürekli gündemin başında yer alıyor. Bu gelişmeler yaşamın her alanını, ama özellikle ulaştırmayı etkilemiştir. Günümüz koşullarında, ulaştırma ile ilgili temel anlayış ve bakış açısının değişimini (paradigma değişimini) zorlamaktadır. Ulaştırma teknolojileri ve planlama metodolojisinde bu değişime destek olabilecek gelişmeler olarak değerlendirilebilir.

14. Ulaştırma Kongresi ulaştırmayı böylesine köklü sonuçlar yaratacak şekilde etkileyen koşullar altında gerçekleşecek. Kongrede sunulacak bildiriler ve görüşmelerde belirtilen gelişmelere yer verileceğini düşünüyoruz. Kongrenin bir özelliği olarak önerdiğimiz ana tema da  “Ulaştırmada İklim Krizine Odaklı Köklü Bir Anlayış ve Bakış Açısı Değişimi (Paradigma Değişimi)” olarak belirlenmiştir.

Kongrelerimizde benimsenen yaklaşım doğrultusunda, tüm ilgili bilim insanlarını ve uzmanları ulaştırma alanında insan, toplum, doğal ve tarihi çevre için en uygun çözümler konusunda düşünmeye, tartışmaya ve çözüm bulmaya çağırıyoruz. Kongre ana teması ile ilgili bildiriler yanında, her zaman olduğu gibi güvenlikten teknolojiye, ekonomiye, planlamaya ve politikaya kadar ulaştırmanın tüm konularındaki bildirilerinizi bekliyoruz.