Important Dates

Bildiri özeti gönderilmesi

06 Şubat 2023

Bildiri özetinin kabulü ile ilgili olumlu/olumsuz kararın bildirilmesi

10 Mart 2023

Bildiri tam metninin gönderilmesi

22 Mayıs 2023

Bildiri tam metninin uygunluğu ile ilgili olumlu/olumsuz kararın bildirilmesi

03 Temmuz 2023

19 Temmuz 2023

Hakemlerce önerilen düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metninin gönderilmesi

18 Ağustos 2023

25 Ağustos 2023