14. ULAŞTIRMA KONGRESİ

Ulaştırmada İklim Krizine Odaklı Köklü Bir Anlayış ve Bakış Açısı değişimi (Paradigma Değişimi)

18-19-20 EKİM 2023
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu/Istanbul

Prof. Dr. Güngör Evren Onuruna
Organized by TMMOB Chamber of Civil Engineers Istanbul Branch

14. ULAŞTIRMA KONGRESİ

Ulaştırmada İklim Krizine Odaklı Köklü Bir Anlayış ve Bakış Açısı değişimi (Paradigma Değişimi)

18-19-20 EKİM 2023
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu/Istanbul

Prof. Dr. Güngör Evren Onuruna
Organized by TMMOB Chamber of Civil Engineers Istanbul Branch

14. ULAŞTIRMA KONGRESİ

Ulaştırmada İklim Krizine Odaklı Köklü Bir Anlayış ve Bakış Açısı değişimi (Paradigma Değişimi)

18-19-20 EKİM 2023
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu/Istanbul

Prof. Dr. Güngör Evren Onuruna
Organized by TMMOB Chamber of Civil Engineers Istanbul Branch

14. ULAŞTIRMA KONGRESİ

Ulaştırmada İklim Krizine Odaklı Köklü Bir Anlayış ve Bakış Açısı değişimi (Paradigma Değişimi)

18-19-20 EKİM 2023
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu/Istanbul

Prof. Dr. Güngör Evren Onuruna
Organized by TMMOB Chamber of Civil Engineers Istanbul Branch

14. ULAŞTIRMA KONGRESİ

Ulaştırmada İklim Krizine Odaklı Köklü Bir Anlayış ve Bakış Açısı değişimi (Paradigma Değişimi)

18-19-20 EKİM 2023
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu/Istanbul

Prof. Dr. Güngör Evren Onuruna
Organized by TMMOB Chamber of Civil Engineers Istanbul Branch

Announcements

14. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı

Prof. Dr. Güngör Evren Onuruna düzenlenen 14. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı kongre web sitesi...

Program

Odamız adına Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek olan 14. Ulaştırma Kongresi, 18-19-20 Ekim 2023 t...

14. Ulaştırma Kongresi Düzenleme Kurulu 3.Toplantısı

Odamız adına Şubemiz tarafından 18-20 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 14. Ul...

Bildiri Tam Metin Gönderme Süresi 5 Haziran 2023 Tarihine Uzatılmıştır

Şubemiz tarafından 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 14. Ulaştırma...

14. Ulaştırma Kongresi Düzenleme Kurulu 2.Toplantısı

Odamız adına Şubemiz tarafından 18-20 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 14. Ul...

14. Ulaştırma Kongresi Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı

Odamız adına Şubemiz tarafından 18-20 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 14. Ul...

14. Ulaştırma Kongresi Ön Hazırlık Toplantısı

Odamız adına 18-20 Ekim 2023 tarihlerinde Şubemiz tarafından düzenlenecek olan 14. Ulaştırma Kongres...