Congress Topics

Teknoloji

 • Karayolu
 • Demiryolu
 • Denizyolu
 • Havayolu
 • Boru hattı
 • Toplu taşıma
 • İntermodal taşıma
 • Yeni teknolojiler

Güvenlik

 • Kaza analizi
 • Altyapı ve taşıt özellikleri
 • İşletme koşulları
 • Hızın sınırlanması ve denetimi
 • Yasal düzenlemeler
 • Trafik yönetimi
 • Eğitim

Amaç ve Hedefler

 • İnsan ve toplum yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 • Ekonomik ve toplumsal kalkınma
 • Engelli ve tüm hareket kısıtlı bireylere destek
 • Kazaların azaltılması
 • Sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimin desteklenmesi
 • Doğal, tarihi ve kültürel çevre ile uyum

İlkeler

 • İnsan ve toplum odaklı olma gerekliliği
 • Planlı gelişme
 • Sürdürülebilirlik
 • Erişilebilirlik
 • Bütüncül yaklaşım
 • Ulaştırma-Arazi kullanımı etkileşimi

Politika Araçları

 • Yasal altyapı
 • Yatırımlar
 • Halkın kararlara katılımı
 • Karar süreçleri
 • Sistem yönetimi
 • Talep yönetimi
   

İstanbul ve Diğer Büyük Kentlerde Ulaştırma Uygulamaları

 • Planlama ve uygulanması
 • Yatırım ve işletme uygulamaları

Günümüzde Öne Çıkan Konular

 • Salgın ve benzeri olağanüstü durumlarda ulaştırma yönetimi
 • Yaya ulaşım hakkı, bu hakkın kullanımı için gerekli yatırım ve düzenlemeler
 • Bisiklet ve kısa erimli araç kullanımı
 • Akıllı ulaştırma sistemleri