Abstract

14. Ulaştırma Kongresi’ne sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış, özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Bildiri sunmak isteyenlerin en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşan özetin en geç 20 Ocak 2023 tarihine kadar AbstractAgent adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Kongre dili Türkçe'dir.

Bildiri özetleri ve tam metinleri, hakem değerlendirmesinin ardından kongrede sunulma konusunda karar vermeleri için, Bilim Kurulu’na önerilecektir.

Bilim Kurulu'nca kabul edilen ve sunulan bildiriler, "Bildiri Kitabı" içinde yer alacaktır.

Bildiri yazım kurallarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.